آپلود فایل مدارک

فرآیند آپلود مدارک به شرح ذیل خدمتتان ارائه می گردد:

۱- مدارک مورد نظر را با حجم و کیفیت مناسب اسکن نمائید.

۲- مدارک اسکن شده را با مشخصات نام و نام خانوادگی به ایمیل ipd.22bahmanhospital@gmail.com ارسال نمائید.

واحد گردشگری سلامت