پزشکان

دکتر نوشین باباپور- فلوشیپ سرطان شناسی زنان

دکتر محمودرضا خزاعی- متخصص کودکان و فوق تخصص کلیه اطفال

دکتر ترانه مهاجری – متخصص و جراح زنان،زایمان و نازایی

دکتر جلال خادم – متخصص گوش،حلق، بینی

دکتر زهره نوبخت – فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سید مجید میرصدرایی – فوق تخصص ریه

دکتر علی میرصادقی – متخصص جراحی عمومی

دکتر محبوبه دری – متخصص گوش،حلق، بینی

دکتر پریسا ظریف نجفی- جراح و متخصص زنان،زایمان و نازایی

دکتر ایرج وکیلی – متخصص گوش،حلق،بینی

دکتر حسین پایه دار اردکانی- متخصص گوش،حلق بینی

دکتر رضا باقری – جراحی عمومی

دکتر سعید ابطحی – فوق تخصص قلب اطفال

دکتر علی اکبر صادقی – متخصص گوش،حلق،بینی

دکتر علیرضا آل هاشمی – متخصص مغز و اعصاب

دکتر کامران خزائنی – متخصص گوش،حلق،بینی

دکتر محسن رجعتی حقی – متخصص گوش،حلق، بینی

دکتر محمدعلی رئیس السادات – متخصص جراحی عمومی

دکتر هاشم طلوع حسن پور – متخصص بیهوشی

دکترمحمدرضا مجیدی – متخصص گوش،حلق،بینی

دکتر معصومه متقی- متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر منصوره متقی- متخصص زنان، زایمان و نازایی

دکتر نوید نوری زاده – متخصص گوش،حلق،بینی

دکتر یگانه تیموری – متخصص گوش،حلق،بینی

دکتر الهام ایمانی – متخصص گوش،حلق،بینی

دکتر یلدا آریان – متخصص و جراح زنان، زایمان و نازایی