پزشکان

لیست پزشکان

 

اطلاعات هیات علمی گروه ارتوپدی در بیمارستان ۲۲ بهمن

 

مدیر گروه ارتوپدی : دکتر خسرو شایان

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر خسرو شایان

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر محمد مهدی نژاد کاشانی

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر پیمان ساسان نژاد  

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۴

 

 

 

       

 

 

اطلاعات هیات علمی گروه ارولوژی در بیمارستان ۲۲ بهمن

 

مدیر گروه ارولوژی : دکتر علیرضا حاکمی

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر علیرضا حاکمی

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر کامیار اقبالی

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر مسعود عیسی پور  

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۴

 

دکترمحمد مهدی ایمانی

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

 

اطلاعات هیات علمی گروه جراحی در بیمارستان ۲۲ بهمن

 

مدیر گروه جراحی : دکتر سعید رحیقی

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱ 

 

دکتر محمدعلی رئیس السادات

 

استادیار

 

فوق تخصص جراحی اطفال

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر زندباف

 

متخصص جراحی عمومی مذکر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

۴

 

دکتر ناصر سنجر موسوی

 

 

فوق تخصص جراحی پلاستیک

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۶

 

دکترعلی میر صادقی

 

 

متخصص جراحی عمومی

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۷

 

دکتر سعید رحیقی

 

 

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۸

 

         

 

 

 

اطلاعات هیات علمی گروه چشم پزشکی در بیمارستان ۲۲ بهمن

 

مدیر گروه چشم پزشکی : دکتر علی اکبر بلوریان

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر علی اکبر بلوریان

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر خداداد مرادیان

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر محمدرضا شایگان

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۴

 

دکتر علی آل شیخ

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۵

 

دکتر لادن صفاریان

 

 

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

 

اطلاعات هیات علمی گروه زنان در بیمارستان ۲۲ بهمن

 

مدیر گروه زنان : دکتر رویا نصیری

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر مرضیه مهاجری

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر هما اسکوئیان

 

 

فوق تخصص نازایی

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر معصومه متقی

 

 

بورد تخصصی

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۴

 

دکتر رویا نصیری

 

 

فوق تخصص نازایی

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۵

 

دکتر زیبا ظهوریان

 

 

بورد تخصصی

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۶

 

دکتر نوشین باباپور

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۷

 

دکتر پریسا ظریف نجفی

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۸

 

دکتر مهوش صدیقیان راد

 

درمانی

 

متخصص زنان و زایمان

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

 

اطلاعات هیات علمی گروه گوش و حلق و بینی در بیمارستان ۲۲ بهمن

 

مدیر گروه ENT : دکتر رامین زجاجی

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر محبوبه آدمی دهکردی

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر ساسان عین القضاتی

 

 

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر رامین زجاجی

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۴

 

دکتر مسعود شریفی

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

اطلاعات هیات علمی گروه داخلی در بیمارستان ۲۲ بهمن

 

مدیر گروه داخلی : دکتر پرویز واحدی

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر جواد رضایی

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر محمد سرافراز یزدی

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر مجید میر صدرایی

 

دانشیار

 

فوق تخصص ریه

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۴

 

دکتر زهرا مصطفوی

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۵

 

دکتر پرویز واحدی

 

استاد

 

فوق تخصص ریه

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۶

 

دکتر سحر قره

 

استادیار

 

فوق تخصص غدد

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۷

 

دکتر محمد عباسی

 

“-پاره وقت

 

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ماطلاعات هیات علمی گروه عفونی

 

مدیر گروه عفونی : دکتر حسین مختاری

 

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر فاطمه حبیبی

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر مرضیه کازرانی

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر حسین مختاری

 

 

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۴

 

دکتر سارا رستگاری

 

 

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  اطلاعات گروه بیهوشی

 

مسوول گروه بیهوشی بیمارستان ۲۲ بهمن : دکتر حامد بیضایی

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر حامد بیضایی

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مذکر

 

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

 

 

دکتر وحید مغفرتی

 

استادیار

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر مهدی غضنفری

 

استادیار

 

نیمه وقت

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

 

 

دکتر آرمان آژیر

 

درمانی

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

 

 

دکتر رضا دیانی

 

درمانی

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  اطلاعات هیات علمی گروه پوست

 

مدیر گروه پوست : دکتر فرزانه دلگشایی

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر مریم زینال پور

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر فرزانه دلگشایی

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 اطلاعات هیات علمی گروه روانپزشکی

 

مدیر گروه روانپزشکی : دکتر وحید سعادتیان

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر وحید سعادتیان

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر علیرضا ضیایی

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر مریم جوانبخت

 

 

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۴

 

دکتر حمید رضا ارشدی

 

 

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

  اطلاعات هیات علمی گروه کودکان در بیمارستان ۲۲ بهمن

 

مدیر گروه: دکتر فاطمه امید    

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر سید مرتضی میرزاده  

 

 

بورد تخصصی

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر جمشید یوسفی  

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر محمودرضا خزاعی

 

 

فوق تخصص کلیه اطفال

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۴

 

دکتر فریبا تبریزیان  

 

 

بورد تخصصی

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۵

 

دکتر کاتیا شایان

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۶

 

دکتر فاطمه امید

 

 

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۷

 

دکتر مژگان بیات مختاری

 

 

فوق تخصص نوزادان

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۸

 

دکتر عبدالرضا ملک

 

 

بورد تخصصی

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۹

 

دکتر سعید ابطحی

 

 

فوق تخصص قلب اطفال

 

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

اطلاعات هیات علمی گروه آزمایشگاه

 

مدیر گروه آزمایشگاه : دکتر وحید آریابد

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر رجب زاده

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر وحید آریابد

 

 

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۳

 

دکتر علیرضا رضایی

 

 

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعات هیات علمی گروه رادیولوژی

 

مدیر گروه رادیولوژی : دکتر امیر حسین هاشمی عطار

شماره

 

نام ونام خانوادگی

 

رتبه

 

مدرک

 

جنس

 

دانشگاه محل استخدام

 

۱

 

دکتر امیر حسین هاشمی عطار

 

استادیار

 

بورد تخصصی

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۲

 

دکتر سعید نقیبی

 

 

 

مذکر

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۴

 

دکتر هلن صاحب قلم

 

 

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

۵

 

دکتر نرگس افضلی

 

 

 

مونث

 

پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد