بخش ICU

در این بخش ۵ عدد تخت مجهز به ونتیلاتور وجود دارد . رئیس بخش آقای دکتر رضایی و سرپرستار خانم نامجو می باشند. در این بخش ۴ پرستار و ۸ کمک بهیار حضور دارند.